Menu

Správný vývoj dítěte

Publikováno: 28. 2. 2013

Víme, že neléčená fenylketonurie způsobuje opožďování duševního a tělesného vývoje dítěte a tak sledujeme vývoj našeho dítěte zvlášť pozorně. Možná, že si také klademe otázky: Proč dítě ještě neleze? Jak to, že tak málo mluví?

Často porovnáváme vývoj našeho dítěte s vývojem jiných dětí. Každý malý rozdíl ve vývoji, ať už je skutečný nebo domnělý, nám působí starosti. V takové situaci se ptáme, zda odchylka souvisí s nemocí samou, nebo s nedostatečnou léčbou. Sklonu k přehnané starostlivosti nás patrně nikdo nezbaví. Vyplývá z něj ale i pozitivní aspekt a tím je posilování naší snahy o pečlivé dodržování diety, čímž dokážeme dítě ochránit před vysokými hladinami fenylalaninu, které by skutečně mohly vést ke zpožďování jeho vývoje. Tyto úvahy by ale neměly zasťiňovat radostné stránky života. Při sledování pokroků ve vývoji dítěte nesmíme také zapomínat na to, že každé dítě se vyvíjí jako osobnost a pro zvládnutí očekávaných dovedností má vždy k dispozici určitý časový úsek.

 Jak sami orientačně posoudíme, zda se naše dítě správně vyvíjí

 V prvním roce života dítěte slouží jako ukazatel správného duševního vývoje dítěte normální rozvoj jeho pohybových dovedností.

První rok života je obdobím, kdy se dítě mění z ležícího novorozence v samostatně běhající batole. Na konci prvního roku je již dítě schopné udržet tělo vzpřímeně a začíná se pohybovat po dolních končetinách. S přibývajícím časem se pak rychle učí udržovat rovnováhu a zdokonalovat své pohybové dovednosti.

K tomu, aby dítě zvládlo typicky lidský způsob pohybu, musí tedy v průběhu prvního roku postupně, směrem od hlavy k dolním končetinám, zapojit do vzájemné souhry všechny svaly těla.. Tento složitý proces závisí na správném vývoji mozku Z normálního pohybového vývoje dítěte můžeme tedy usuzovat na normální vývoj mozku.

Při sledování pohybového vývoje kojence je u nás používáno hodnocení ve věku 3 měsíců, 6 měsíců, 9 měsíců a 12 měsíců, Používá se schema podle doktora Vlacha. Pohybové dovednosti se hodnotí v různých polohách. Pro orientační posouzení můžeme velmi dobře využít pozorování dítěte ležícího na bříšku.

s5-01Po narození začíná rozvoj typicky lidské uvědomělé hybnosti. V době po narození dítě ještě nedokáže koordinovat vzpřimovací svaly a tak v poloze na bříšku nedokáže uvědoměle zdvihnout hlavičku a ručky drží v pěst. Můžeme u něj pozorovat některé reflexy, které najdeme i u vývojových předků člověka, u primátů. Patří k nim úchopový reflex a „úlekový“ Moroův reflex, kdy dítě při podráždění prudce roztáhne a pak opět přitáhne horní končetiny. Oba reflexy vymizejí v prvních 3-4 měsících života..

s5-02 Dítě ve věku 3 měsíců dosáhne první etapy ve vývoji vzpřimování: symetricky zdvihne hlavičku nad podložku a přitom se opře o předloktí a rozhlíží se kolem sebe. Ručky přitom již většinou nedrží v pěst.

s5-03Za další 3 měsíce, tj. ve věku 6 měsíců, můžeme pozorovat další zřetelný pokrok ve vývoji vzpřímené polohy. Dítě již dobře koordinuje svaly šíje, trupu a horních končetin.. V poloze na bříšku vysoko zdvihá hlavičku a rozhlíží se a přitom se opírá o natažené horní končetiny.

Dokáže se také již samo převrátit ze zad na bříško.

s5-04 V 9 měsících věku se dítě již dokáže vzepřít na kolena a ruce, zdvihne trup od podložky a z této polohy začíná postupně rozvíjet lezení. Lezení je pohyb velmi náročný na svalovou souhru a jeho rozvoj a zdokonalování probíhá pak v následujících 3 měsících.

V tomto období lze již také pozorovat zdokonalení hybnosti ruček. Dítě v této době dokáže již uchopit drobnou věc, například korálek či drobek pouze pomocí palce a ukazováku („klíštkový“ či „pinzetový“ úchop).

Mezi devátým a dvanáctým měsícem života dokončuje dítě rozvoj vzpřímené polohy. Ve věku 1 roku začíná chodit, do 14 měsíců většina dětí již chodí samostatně bez opory. Dále se rozvíjí jemná motorika a začíná období rozvoje řeči. Ve věku l roku má dítě slovní zásobu 2-5 pravých slov, tedy slov, která jednoznačně označují určitou věc či osobu.

 Pozorujeme-li, že pokroky, které dítě dělá, se zpožďují za tím, co je obvyklé, poradíme se s dětským lékařem. Ten provede podrobné posouzení stavu a v případě potřeby zajistí i specializovanou rehabilitační péči.

 
sex izle,türk seks Hd Film izle Linux Vps hosting Seo Danışmanlığı