Menu

Pracovní tým

renata-pazdirova

Vedoucí lékařka: MUDr. Renáta Pazdírková

tel.: 267 163 733, 267 162 571

email: pazdirkova@fnkv.cz

ordinační hodiny ambulance: Úterý, Středa, Čtvrtek 8,30 – 15,30 hodin

Narodila se 12.6.1968 v Praze. Na 1. lékařské fakultě UK promovala roku 1993. Nastoupila na novorozenecké oddělení NsP Kladno, kde pracovala 2,5 roku. Od roku 2000 začala pracovat jako sekundární lékařka na Klinice dětí a dorostu FNKV. Atestaci v oboru pediatrie složila v roce 2002 a specializovanou způsobilost v tomto oboru získala v roce 2007. Ambulanci pro diagnostiku a léčbu hyperfenylalaninemií převzala v roce 2005, kdy zemřela její předchůdkyně a spolupracovnice paní as. MUDr.L.Hejcmanová. Od té doby se stará s týmem spolupracovníků o pacienty s touto metabolickou poruchou a v daném oboru se dále vzdělává. Kromě toho pracuje též jako ambulantní lékařka kliniky a jako odborná asistentka vyučuje studenty medicíny na 3. lékařské fakultě UK.

 


Nutriční terapeutka: Jana Komárková

Narodila se 16.3.1965 v Šumperku. V roce 1984 ukončila Střední zdravotnickou školu v oboru dietní sestra. Po maturitě nastoupila na 1,5 roku do Poděbrad, kde začínala pracovat ve stravovacím provozu lázeňské Kolonády. Zde také začala provádět dietní poradenství dospělým pacientům. Poté přešla do Dětské léčebny (dnes Dětská léčebna Dr. Filipa), kde pečovala o dětské pacienty s různými onemocněními.

Po mateřské dovolené v roce 1991 začala pracovat na Klinice dětí a dorostu, kde se postupně seznamovala s problematikou fenylketonurie. Potřebné znalosti a zkušenosti ve své práci získávala od bývalé spolupracovnice dietní sestry paní Dagmar Jirouškové a MUDr. Ludmily Hejcmanové.

V roce 1997 absolvovala pomaturitní specializační studium v Brně. Svou profesi rozvíjí publikační činností, přednáškami, odborně vede edukační kurzy, spolupořádá letní tábory a organizuje další vzdělávací programy.

Mimo to provádí nutriční poradenství rodičům dětí a samotným pacientům s diabetem, obezitou, hyperlipidémií a jinými zdravotními problémy.


Dětská sestra: Markéta Heřmanová

Narodila se 20.6.1972 v Pelhřimově. V roce 1989 odmaturovala na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích obor dětská sestra. Po maturitě nastoupila na oddělení dětské chirurgie FN Motol, kde po získání zkušeností pracovala na JIP novorozenecké chirurgie .

V roce 1997 úspěšně dokončila specializační pomaturitní studium v oboru: Anesteziologie a resuscitace v pediatrii.

Je matkou tří dětí a po mateřské dovolené nastoupila na ambulantní pediatrii a následně od roku 2015 je zaměstnána na Klinice dětí a dorostu FNKV, kde od podzimu r. 2015 pracuje na metabolické ambulanci a seznamuje se s problematikou fenylketonurie.


Vladimíra Šmejkalová

Narozena 22.06.1970 ve Šternberku. Po absolvování studia působila jako klinický nutriční terapeut ve FN Motol.
Od r. 1999 pracuje jako klinický nutriční terapeut ve FNKV, kde působila do r. 2020 na II. interní klinice. Zde poskytovala péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům např. s diabetem mellitem, hyperlipidémií, obezitou a s dalšími specifickými nutričními problémy.

Od r. 2020 působí na KDD FNKV, kde se věnuje pacientům s DM, fenylketonurií atd. V roce 2002 absolvovala specializační vzdělání (Poruchy výživy a výměny látek) na IPVZ v Brně. V roce 2012 ukončila bakalářské studium Veřejné zdravotnictví na 3.LF UK. V současnosti je rovněž lektorem výuky na 3.LF UK (pro obor Nutriční terapeut).

V průběhu svého profesní působení se aktivně prezentuje na odborných seminářích i kongresech. Je členem Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči ČLS JEP.


Ostatní kontakty

Klinický psycholog: PhDr. Kristýna Kopečná (tel.: 267 162 575)

Genetické poradenství: MUDr. Helena Jahnová (tel.: 267 163 670)

Laboratorní vyšetření hladin aminokyselin v séru: Ing. Jarmila Krotká a Mgr. Monika Hedelová

Zasílání suchých kapek: Screeningová laboratoř

Klinika dětí a dorostu – pavilon M

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Národní sdružení PKU a jiných DMP

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

předseda: Anna Kalinová (tel.: 777 805 475)

e-mail:annakal@email.cz

www.nspku.cz

 
sex izle,türk seks Hd Film izle Linux Vps hosting Seo Danışmanlığı