Menu

Pracovní tým

renata-pazdirova

Vedoucí lékařka: as.MUDr. Renáta Tyčová

tel.: 267 163 733, 267 162 571

email: renata.tycova@fnkv.cz

ordinační hodiny ambulance: Středa, Čtvrtek 8,30 – 13,00 hodin

Narodila se 12.6.1968 v Praze. Na 1. lékařské fakultě UK promovala roku 1993. Nastoupila na novorozenecké oddělení NsP Kladno, kde pracovala 2,5 roku. Od roku 2000 začala pracovat jako sekundární lékařka na Klinice dětí a dorostu FNKV. Atestaci v oboru pediatrie složila v roce 2002 a specializovanou způsobilost v tomto oboru získala v roce 2007. Ambulanci pro diagnostiku a léčbu hyperfenylalaninemií převzala v roce 2005, kdy zemřela její předchůdkyně a spolupracovnice paní as. MUDr.L.Hejcmanová. Od té doby se stará s týmem spolupracovníků o pacienty s touto metabolickou poruchou a v daném oboru se dále vzdělává. Kromě toho pracuje též jako vedoucí ambulantní lékařka kliniky a jako odborná asistentka vyučuje studenty medicíny na 3. lékařské fakultě UK.

 


Nutriční terapeutka: Jana Komárková

Narodila se 16.3.1965 v Šumperku. V roce 1984 ukončila Střední zdravotnickou školu v oboru dietní sestra. Po maturitě nastoupila na 1,5 roku do Poděbrad, kde začínala pracovat ve stravovacím provozu lázeňské Kolonády. Zde také začala provádět dietní poradenství dospělým pacientům. Poté přešla do Dětské léčebny (dnes Dětská léčebna Dr. Filipa), kde pečovala o dětské pacienty s různými onemocněními.

Po mateřské dovolené v roce 1991 začala pracovat na Klinice dětí a dorostu, kde se postupně seznamovala s problematikou fenylketonurie. Potřebné znalosti a zkušenosti ve své práci získávala od bývalé spolupracovnice dietní sestry paní Dagmar Jirouškové a MUDr. Ludmily Hejcmanové.

V roce 1997 absolvovala pomaturitní specializační studium (Poruchy výživy a výměny látek) na IPVZ v Brně. Svou profesi rozvíjí publikační činností, přednáškami, odborně vede edukační kurzy, spolupořádá letní tábory pro děti s fenylketonurií a organizuje další vzdělávací programy. Účastní se odborných kongresů a seminářů aktivně i pasivně. Je školitelkou odborných praxí studentů v nutriční terapii.

Mimo to provádí nutriční poradenství rodičům dětí a samotným pacientům s cukrovkou 1. typu, obezitou, neprospíváním, hyperlipidémií, a jinými zdravotními problémy.


Nutriční terapeutka Bc.Vladimíra Šmejkalová

Narozena 22.06.1970 ve Šternberku. Po absolvování studia působila jako klinický nutriční terapeut ve FN Motol.

Od r. 1999 pracuje jako klinický nutriční terapeut ve FNKV, kde působila do r. 2020 na II. interní klinice. Zde poskytovala péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům např. s diabetem mellitem, hyperlipidémií, obezitou a s dalšími specifickými nutričními problémy.

Od r. 2020 působí na KDD FNKV, kde se věnuje pacientům s DM, fenylketonurií atd. V roce 2002 absolvovala specializační vzdělání (Poruchy výživy a výměny látek) na IPVZ v Brně. V roce 2012 ukončila bakalářské studium Veřejné zdravotnictví na 3.LF UK. V průběhu svého profesní působení se aktivně prezentuje na odborných seminářích i kongresech. Je členem Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči ČLS JEP. V současné době je členem Nutričního týmu FNKV.


Dětská sestra: Bc. Vladimíra Krákorová

Narodila se 9.4. 1958 v Praze. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v r. 1977 nastoupila do FN Motol na II. dětskou kliniku jako sestra u lůžka, kde od r. 1989 pracovala jako staniční sestra. Po dvou mateřských dovolených se tam opět vrátila. V r.1998 absolvovala výběrové řízení na vrchní sestru Kliniky dětí a dorostu ve FNKV. Uspěla a tuto funkci vykonávala 18 let. Dalších 6 let pracovala jako staniční sestra ambulance Kliniky dětí a dorostu FNKV.

Je absolventkou dvou pomaturitních studií ( v oblasti ošetřovatelské péče o děti a v oblasti diabetologie), několika specializačních kurzů a v r. 2010 úspěšně dokončila bakalářské studium na VŠ.

Od ledna 2023 pracuje na metabolické ambulanci a seznamuje se s problematikou fenylketonurie.


Poznámka: Členem odborného týmu byla také dětská sestra Markéta Heřmanová, která koncem roku 2022 ukončila práci v metabolické ambulanci. Na její místo nastoupila Vladimíra Krákorová.


Ostatní kontakty

Klinický psycholog: tel.: 267 162 575

Zasílání suchých kapek: Screeningová laboratoř

Klinika dětí a dorostu – pavilon M

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Národní sdružení PKU a jiných DMP

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

předseda: Pavel Michek

e-mail:pavel@nspku.cz, pavel.michek@gmail.com

www.nspku.cz

 
sex izle,türk seks Hd Film izle Linux Vps hosting Seo Danışmanlığı