Mimořádná zpráva
Menu

Pracovní tým

renata-pazdirova

Vedoucí lékařka: MUDr. Renáta Pazdírková

tel.: 267 163 733, 267 162 571

email: pazdirkova@fnkv.cz

ordinační hodiny ambulance: Úterý, Středa, Čtvrtek 8,30 – 15,30 hodin

Narodila se 12.6.1968 v Praze. Na 1. lékařské fakultě UK promovala roku 1993. Nastoupila na novorozenecké oddělení NsP Kladno, kde pracovala 2,5 roku. Od roku 2000 začala pracovat jako sekundární lékařka na Klinice dětí a dorostu FNKV. Atestaci v oboru pediatrie složila v roce 2002 a specializovanou způsobilost v tomto oboru získala v roce 2007. Ambulanci pro diagnostiku a léčbu hyperfenylalaninemií převzala v roce 2005, kdy zemřela její předchůdkyně a spolupracovnice paní as. MUDr.L.Hejcmanová. Od té doby se stará s týmem spolupracovníků o pacienty s touto metabolickou poruchou a v daném oboru se dále vzdělává. Kromě toho pracuje též jako ambulantní lékařka kliniky a jako odborná asistentka vyučuje studenty medicíny na 3. lékařské fakultě UK.

 


jana-komarkova

Nutriční terapeutka: Jana Komárková

Narodila se 16.3.1965 v Šumperku. V roce 1984 ukončila Střední zdravotnickou školu v oboru dietní sestra. Po maturitě nastoupila na 1,5 roku do Poděbrad, kde začínala pracovat ve stravovacím provozu lázeňské Kolonády. Zde také začala provádět dietní poradenství dospělým pacientům. Poté přešla do Dětské léčebny (dnes Dětská léčebna Dr. Filipa), kde pečovala o dětské pacienty s různými onemocněními.

Po mateřské dovolené v roce 1991 začala pracovat na Klinice dětí a dorostu, kde se postupně seznamovala s problematikou fenylketonurie. Potřebné znalosti a zkušenosti ve své práci získávala od bývalé spolupracovnice dietní sestry paní Dagmar Jirouškové a MUDr. Ludmily Hejcmanové.

V roce 1997 absolvovala pomaturitní specializační studium v Brně. Svou profesi rozvíjí publikační činností, přednáškami, odborně vede edukační kurzy, spolupořádá letní tábory a organizuje další vzdělávací programy.

Mimo to provádí nutriční poradenství rodičům dětí a samotným pacientům s diabetem, obezitou, hyperlipidémií a jinými zdravotními problémy.


hana-kothankova

Dětská sestra: Bc.Hana Kothánková

Narodila se 1.7.1970 v Českých Budějovicích. V roce 1988 ukončila Střední zdravotnickou školu maturitou v oboru dětská sestra. Od roku 1988 – 1995 pracovala jako dětská sestra ve FN Motol na oddělení dětské diabetologie a endokrinologie.

V roce 1995 – 1997 pracovala na dětském obvodě jako dětská sestra. V roce 1997 – 1999 studovala angličtinu ve Velké Británií a zároveň pracovala jako au pair. Od roku 1999 pracuje ve FNKV na Klinice dětí a dorostu ambulantní části. Nejprve v letech 1999 – 2000 na ambulanci dětské diabetologie a endokrinologie. Od roku 2000 pracuje jako ambulantní sestra pro pacienty s PKU. V roce 2001 absolvovala pomaturitní specializační studium v Brně. Od roku 2005 je zároveň staniční sestrou ambulantní části Kliniky dětí a dorostu.

Vystudovala v r.2010 vysokou školu – obor ošetřovatelství. Podílí se na organizaci edukačních kurzů pro pacienty s PKU. Spolupracuje na klinických studií. Edukuje diabetické pacienty. Vzdělává se dále na odborných seminářích.


Ostatní kontakty

Klinický psycholog: PhDr. Kristýna Kopečná (tel.: 267 162 575)

Genetické poradenství: MUDr. Helena Jahnová (tel.: 267 163 670)

Laboratorní vyšetření hladin aminokyselin v séru: Ing. Jarmila Krotká a Mgr. Monika Hedelová

Zasílání suchých kapek: Screeningová laboratoř

Klinika dětí a dorostu – pavilon M

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Národní sdružení PKU a jiných DMP

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

předseda: Ing. Radek Půda (tel.: 723 779 320)

e-mail: radek.puda@seznam.cz

 
sex izle,türk seks Hd Film izle Linux Vps hosting Seo Danışmanlığı